Zvema Vás na prestižní seminář

Jak úspěšně ozdravit firmu

Efektivní nástroje řešení firemní krize

Clarion Congress Hotel Olomouc

14. 5. 2015 | 9:00 - 16:00

Registrovat se

Omezená kapacita 50 místKomu je seminář určen?

Majitelům firem a interim manažerům. Během jednoho dne se dozvíte:

  • Jak lze řešit nepříznivou situaci firmy pomoci manažerských nástrojů tzv. krizového managementu
  • Jak úspěšně sestavit manažerský tým
  • Jak najít finančního nebo strategického partnera
  • Jaké jsou možnosti soudního řešení krize firmy formou schválené reorganizace
  • Praktické zkušenosti z oblasti reorganizace a restrukturalizace firem

A navíc... budete mít příležitost se potkat se zajímavými lidmi a potenciálními obchodními partnery

Přednášející a témata prezentací

Petr Karásek

Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M

interim manager, generální ředitel TATRA TRUCKS a.s.

Praktické příklady a možnost nahlédnout do zákulisí záchrany světoznámého výrobce speciálních automobilů.

Více informací


Stručný popis prezentace

Prezentace ukáže konkrétní praktické postupy a opatření směřující k úspěšné restrukturalizaci firmy, která se dlouhé roky neúspěšně snažila udržet na předních příčkách producentů nákladních automobilů.

Hlavní přínos pro posluchače

Praktické příklady a možnost nahlédnout do zákulisí záchrany světoznámého výrobce speciálních automobilů.

Stručné představení Ing. Petra Karáska MBA, LL.M

Zkušený krizový manažere, který má bohaté technické, obchodní i manažerské zkušenosti z dlouholetého působení v Karose Vysoké Mýto (dnes Iveco Czech Republic), kde začínal jako konstruktér podvozků autobusů. Po roce 1990 budoval samostatné prodejní oddělení firmy a po vstupu strategického partnera společnosti Renault zodpovídal za veškeré obchodní a poprodejní aktivity firmy v pozici obchodního ředitele. Od roku 2001 se věnoval restrukturalizacím a krizovému řízení ve výrobních, převážně strojírenských firmách. Manažersky se podílel například na záchraně a oživení Škody Transportation, prováděl restrukturalizaci strojírenských společností AWELD, DISA a dalších firem. Od října 2013 působí na pozici generálního ředitele kopřivnické Tatry a je zodpovědný za restrukturalizaci firmy a její obrat k prosperitě.

Představení firmy TATRA TRUCSK a.s.

Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 116 letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Od března 2013 patří společnosti TATRA TRUCKS, která je ve vlastnictví českých akcionářů.


Petr Kymlička

Ing. Petr Kymlička

managing partner poradenské společnosti BDO Advisory, odborník na korporátní akvizice a fůze

Pragmatická a praxí ověřená doporučení pro přípravu firem na možný prodej.

Více informací


Stručný popis prezentace

Prezentace bude zaměřena na přehledné a praktické shrnutí zkušeností z řady transakcí, realizovaných na českém trhu v posledních letech, včetně opatření pro zvýšení hodnoty společností před jejich prodejem a pro eliminaci obvyklých rizik. Prezentace bude dokumentována konkrétními příklady z praxe.

Hlavní přínos pro posluchače

Pragmatická a praxí ověřená doporučení pro přípravu firem na možný prodej.

Stručné představení Ing. Petra Kymličky

Managing partner poradenské společnosti BDO Advisory. Po ukončení studia na VŠE Praha pracoval v různých vedoucích pozicích v oblasti IT a obchodu, od roku 1993 se věnuje manažerskému poradenství a M&A. Působil mj. v poradenských společnostech Deloitte a Grant Thornton, od roku 2012 pak v BDO. V současné době se zaměřuje hlavně na poradenství pro soukromé majitele středních a větších firem při hledání strategických či finančních investorů. Je jednatelem společnosti NetDirect, která patří k leadrům e-commerce na českém trhu.

Představení firmy BDO Advisory

BDO Advisory je součástí páté největší světové skupiny poradenských a auditorských firem BDO. Mezi její nejvýznamnější služby patří poradenství pro zvyšování ekonomické efektivnosti, snižování nákladů, optimalizace organizace a systému řízení, přípravu strategie, ekonomické řízení a řízení lidských zdrojů, a to jak pro soukromé společnosti, tak i pro veřejný sektor. V posledních letech se firma BDO Advisory stala jedním z leadrů tuzemského trhu v oblasti poradenství při prodejích společností, při akvizicích a fúzích.


Daniela Majzlíková

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M

Specialista na insolvenční právo a soudní reorganizace firem

Co znamená krize či úpadek z právního hlediska, jak se tato situace dotýká zodpovědných představitelů firem a jaké jsou možnosti aktivního řešení krize po právní stránce.

Více informací


Stručný popis prezentace

Seminář si klade za cíl prohloubit znalosti vedoucích pracovníků, manažerů, vlastníků v problematice využití institutu reorganizace v době krize, hrozícího úpadku či úpadku a zlepšit orientaci v oblasti práva insolvenčního. Cílem není detailně prezentovat jednotlivé paragrafy, ale rozšířit právní vědomí zodpovědných představitelů firem, především s odkazem na nový Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Trestní zákoník a Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Z praktických příkladů bude zřejmé, jak se připravuje reorganizace firmy, co je nezbytné pro úspěšné schválení a realizaci procesu reorganizace.

Hlavní přínos pro posluchače

Účastníci se dozví, co znamená krize či úpadek z právního hlediska, jak se tato situace dotýká zodpovědných představitelů firem a jaké jsou možnosti aktivního řešení krize po právní stránce.

Stručné představení JUDr. Ing. Daniely Majzlíkové, LL.M

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M., má bohaté zkušenosti z bankovnictví v současné době působí jako insolvenční správkyně. Specializuje se zejména na problematiku sanační formy řešení úpadku a to především reorganizaci korporací a jejich podnikové ekonomiky, finančního řízení a zvyšování jak finanční, tak nefinanční výkonnosti podniků. Působí jak ve výuce, tak v lektorské a poradenské činnosti.

Představení firmy

Právní kancelář JUDr. Ing. Daniely Majzlíkové, LL.M se specializuje na Insolvenční právo a řešení úpadku fyzických i právnických osob. Především pak na sepisování Insolvenčních návrhů, sestavování reorganizačních plánů a poradenství. Současně zajišťuje kompletní právní, ekonomický a poradenský servis při řešení úpadku konkursem, reorganizací či oddlužením.


Iva Reichlová

Ing. Ivo Palatka

Obchodní ředitel, konzultant a lektor společnosti Thomas International CZ s.r.o.

Seznámení se souborem testů a dotazníků Thomas a interaktivní účast delegátů při práci na případové studii z každodenní praxe manažerů.

Více informací


Stručný popis prezentace

Stručné seznámení s principy systému Thomas a interaktivní účast delegátů při práci na případové studii z každodenní praxe manažerů.

Hlavní přínos pro posluchače

Praktická zkušenost s používáním systému Thomas při práci manažera.

Stručné představení Ing. Ivo Palatky

Po studiích na VŠCHT pracoval v obchodním oddělení chemické společnosti. V letech 1991 – 1993 absolvoval dvouletý trénink lektorských a prodejních dovedností Christine Harvey a od roku 1993 řadu seminářů a workshopů pořádaných společností Thomas International Ltd. Velká Británie. Jako senior konzultant a lektor je v každodenním styku s top manažery soukromých firem, institucí, státních úřadů i organizací a svými praktickými zkušenostmi a hlubokými znalostmi systému Thomas jim pomáhá při práci s lidmi, jejich přijímání, udržení, rozvíjení i vedení.

Představení firmy Thomas International CZ s.r.o.

Od svého založení v roce 1981 zaujímá společnost Thomas International Ltd. Velká Británie vedoucí postavení ve výzkumu, inovacích a vývoji osvědčené „technologie“ pro vedení, řízení a motivaci lidí, dnes v 60 zemích světa. V ČR a SR je systém používán od roku 1993 a je nejdéle působící soukromou společností v oblasti psychologického testování a poradenství. Manažeři používají psychologické testy a dotazníky systému Thomas pro identifikaci pracovního chování zaměstnanců, jejich zařazení do funkcí, motivaci a další osobní rozvoj. Poskytuje nástroje pro hodnocení lidí, které pomáhají manažerům zvyšovat výkonnost jednotlivců i týmů, což mívá okamžitý kladný dopad na výsledky organizace.


Vít Buchta

Dr. Ing. Vít Buchta

nezávislý konzultant a interim manager, člen předsednictva České asociace interim managementu

Podstata interim managementu, čím se odlišuje od klasického manažerského poradenství.

Více informací


Stručný popis prezentace

Prezentace ozřejmí podstatu interim menežmentu a zdůrazní rozdíly mezi klasickým manažerským poradenstvím. Dále popíše poslání asociace, její fungování a cíle do budoucna.

Hlavní přínos pro posluchače

Manažeři získají informace a kontakty, které jim zprostředkují další příležitosti uplatnění jako Interim Manažeři. Majitelé mohou lépe posoudit možnost využití Interim manažerů ve svých firmách.

Stručné představení Ing. Víta Buchty

Nezávislý konzultant a Interim manager specializující se na oblast restrukturalizace firem, strategické plánování a marketing, personalistiku, obchodní modely a tvorbu a budování obchodních a manažerských týmů. V minulosti pracoval jako jednatel a GŘ v Čedok Reisen GmbH. GŘ na První plastické klinice Laurea v Brně, jako jednatel a GŘ Destination GmbH Wien. V současnosti je majitelem vlastní poradenské společnosti Green plus s.r.o. Je aktivním člen předsednictva České asociace interim managementu a místopředseda regionálního klubu České manažerské asociace Brno.

Představení České asociace interim managementu

Česká asociace interim managementu (ČAIM) vznikla v roce 2010 s myšlenkou sjednotit interim manažery, zprostředkovatele interim managementu a zájemce o interim management v celé České republice. Cílem sdružení je vybudovat fungující platformu pro oblast interim managementu v ČR.


Radim Gola

Ing. Roman Gola

Krizový manager, majitel poradenské společnosti Practical Management, s.r.o.

Praktický postup předcházející zahájení projektu restrukturalizace firmy a hlavní kroky a nástroje realizace restrukturalizačního projektu.

Více informací


Stručný popis prezentace

Prezentace názorně popíše postup předcházející zahájení projektu restrukturalizace a následně hlavní kroky a nástroje realizace restrukturalizačního projektu.

Hlavní přínos pro posluchače

Praktická ukázka možností spolupráce poradenské společnosti a vlastníka firmy a ukázka osvědčených postupů řízení firem.

Stručné představení Ing. Romana Goly

Od roku 1995 se věnoval firemnímu poradenství především v oblastech ekonomiky, finančního a nákladového controllingu, systému obchodu, optimalizace počtu zaměstnanců a organizační struktury. Od roku 2002 působil nejčastěji v pozicích generálního, výkonného, nebo ekonomického ředitele. V současné době je majitelem poradenské společnosti Practical Management, s.r.o. a věnuje se problematice restrukturalizací a reorganizací firem.

Představení firmy Practical Management, s.r.o.

Manažersko-poradenská společnost Practical Management, s.r.o. se specializuje na komplexní revitalizace a restrukturalizace firem formou dočasné správy za účasti interim manažerů a specialistů na krizový management. Cílem projektu je vždy zlepšení hospodářské situace klienta, přesněji řečeno zvýšení hodnoty firmy zadavatele. Svou pozornost soustředí na firmy, které se dostaly do finančních potíží, nebo firmy které se ocitly v problémech v důsledku rychlého růstu.Jak úspěšně ozdravit firmu

Efektivní nástroj řešení firemní krize

Registrovat se

Cena 3.300 Kč bez DPH
Členové ČAIM a ČMA: 2.310 Kč bez DPHMarketingoví partneři akce